.Serveis

El repte

Tota comunicació eficaç necessita connectar amb els públics a través de l’entorn digital. La varietat d’eines disponibles i l’alta competitivitat poden provocar que les noves apostes dispersin els esforços i no s’assoleixin els objectius.

El nostre enfocament

La proposta de Sibilare parteix d’un enfocament multidisciplinari, que permet valorar cada possible solució en el context de les necessitats del client i de les opcions més adequades en el mercat. Entre d’altres serveis que responen a aquesta necessitat, sibilare ofereix:

  • Social Media Strategy
  • Plans de comunicació
  • Gestió de xarxes socials
  • Inversió publicitària targetizada
  • Auditoria de comunicació
  • Xatbots
  • Reporting
  • Comunicació de crisi