Serveis

La informació precisa és la clau de les decisions encertades.

* Anàlisi d’audiències
+

Comprèn com és el públic que et segueix i que t’interessa.

* Anàlisi de debats públics
+

Les claus de la conversa digital que més importa.

* Auditories de comunicació
+

Els punts forts, les debilitats, les amenaces i les oportunitats de la teva estrategia.

* Comunicació de crisi
+

Estratègies de resposta ràpida i de mig i llarg termini.

* Estratègies digitals
+

El full de ruta en l’entorn d’Internet.

* Estudis d’opinió
+

Enquestes, anàlisi d’estadística pública i identificació de Claus.

* Estudis de mercat
+

El mapa del sector i de la competèntia.

* Formació d’equips en Big Data
+

Mòduls sobre comunicació digital i gestió de xarxes.

* Gestió d’alertes de crisi
+

Sistemes d’avís via mail d’impactes reputacionals.

* Identificació de tendències
+

Les claus en la comunicació i el marketing del sector.

* Monitorització reputacional
+

Escolta activa de xarxes socials i mitjans online.

* Periodisme de dades
+

Anàlisi estadística i interpretació periodística.

* Plans de comunicació
+

Estratègies globals, amb objectius, accions i indicadors.

* Solucions per a la gestió operativa de dades
+

Projectes a mida en funció del tipus de dades.

* Visualització de dades
+

Gràfiques en diversos formats.

* Xatbots
+

Creació, manteniment, interacció i microsegmentació.

* Inversió publicitària a xarxes socials
+

Segmentem audiències i t’ajudem a optimitzar la teva inversió publicitària a les xarxes socials.

El més important no és el volum d’audiència que tens, sinó la confiança que li mereixes.

* Anàlisi d’audiències
+

Comprèn com és el públic que et segueix i que t’interessa.

* Anàlisi de debats públics
+

Les claus de la conversa digital que més importa.

* Auditories de comunicació
+

Els punts forts, les debilitats, les amenaces i les oportunitats de la teva estrategia.

* Comunicació de crisi
+

Estratègies de resposta ràpida i de mig i llarg termini.

* Employer Branding
+

Definim i executem estratègies de comunicació per arribar als candidats que vols atreure.

* Estratègies digitals
+

El full de ruta en l’entorn d’Internet.

* Formació d’equips
+

Mòduls sobre comunicació digital i gestió de xarxes.

* Formació d’equips directius
+

Mòduls sobre estratègia digital i gestió d’equips.

* Gestió d’alertes de crisi
+

Sistemes d’avís via mail d’impactes reputacionals.

* Gestió de canals de xarxes socials
+

Planificació i creació i publicació de continguts i interacció amb l’audiència.

* Identificació de tendències
+

Les claus en la comunicació i el marketing del sector.

* Imatge corporativa
+

Creació del logotip i guia d’estil.

* Monitorització reputacional
+

Escolta activa de xarxes socials i mitjans online.

* Periodisme de dades
+

Anàlisi estadística i interpretació periodística.

* Plans de comunicació
+

Estratègies globals, amb objectius, accions i indicadors.

* Visualització de dades
+

Gràfiques en diversos formats.

* Xatbots
+

Creació, manteniment, interacció i microsegmentació.

Una bona visualització val més que mil paraules.

* Disseny web
+

Imatge i desenvolupament tecnològic de pàgines.

* Estratègies digitals
+

El full de ruta en l’entorn d’Internet.

* Gestió de canals de xarxes socials
+

Planificació i creació i publicació de continguts i interacció amb l’audiència.

* Imatge corporativa
+

Creació del logotip i guia d’estil.

* Infografies
+

Visualització de dades i representació gràfica de procesos.

* Periodisme de dades
+

Anàlisi estadística i interpretació periodística.

* Plans de comunicació
+

Estratègies globals, amb objectius, accions i indicadors.

* Visualització de dades
+

Gràfiques en diversos formats.

* Employer Branding
+

Definim i executem estratègies de comunicació per arribar als candidats que vols atreure.